Metal detektoru

Metal detektorlar metalları aşkar edə bilən cihazlardır. İstifadə sahəsi kifayət qədər genişdir. Bizə hərbi minalarda, silah axtarışlarında, konsertdə, hava limanında və ticarət mərkəzlərində cəsəd axtarışlarında, zərərli əşyaların tapılmasında, arxeoloji və geoloji qazıntılarda kömək edir. Bu məzmunda metal detektorun quruluşu və iş prinsipi haqqında danışacağıq.
Detektorlar radio tezliyi ilə işləyən cihazlardır. Üzərindəki rulonlar qəbuledici və ötürücü hissəni təşkil edir. Emissiya edən hissədə yaranan elektromaqnit dalğası metalla qarşılaşdıqda metal üzərində cərəyan induksiya olunur (faraday cərəyanları - burulğan cərəyanları). Bu metal üzərində induksiya olunan cərəyan detektordakı qəbuledici bobin vasitəsilə cərəyanın axmasına imkan verən maqnit dalğası yaradır. Alınan siqnal səs siqnalı və vizual bildiriş verən gücləndiricinin köməyi ilə gücləndirilir. Detektorun gücündən asılı olaraq 12 metrə qədər axtarış edə bilir.
► Detektor başlıqlarındakı rulonların vəziyyəti yaxşı tənzimlənməlidir. Deffekt istehsal nəticəsində rulonlar bir-birini aşkar edir və detektor səhv işləyir.
► Metalın növündən və ölçüsündən asılı olaraq maqnit sahəsində müxtəlif qavrayışlar ola bilər, metalın səthi nə qədər böyük olarsa, aşkarlama müddəti də bir o qədər qısa olar.
► Torpaqdakı bəzi minerallar torpağın keçiriciliyinin artmasına və metalların oksidləşməsinə və metallik xüsusiyyətlərinin azalmasına səbəb ola bilər.
► Təbii qaz, su kəmərləri, elektrik kabelləri detektoru yanlış aşkarlamağa gətirib çıxara bilər.
Detektor növləri
 ► Aşağı tezlikli osilator detektoru (VLF)
► Ən çox istifadə edilən detektor növüdür. İki bobin var. Qəbuledici və ötürücü bobinlər.
► Nəbz tezliyi detektoru (PI)
► Daha çox həssas işlərdə istifadə olunur. Yalnız bir bobin var. Dərinlik ölçmə diapazonu genişdir. Duzlu sularda, mineral torpaqlarda istifadə olunur.