Server otağının qurulması

Server otaqları - İT sistemi təşkil edən bütün avadanlıqların və sistemin ürəyi sayılan serverlərin təhlükəsiz, etibarlı  və fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə olunur.


Biz server otaqlarının hazırlanmsı prosesində EIA/TIA-569-B standartından istifadə edirik. Bu standarta əsasən server otağında optimal mühitin yaradılması üçün aşağıdakı göstəricilər nəzərə alınmalıdır:

 • Otaqdakı havanın tempraturu (180C – 240C)
 • Havanın nisbi rütubətliliyi (30% - 55%)
 • Tozun miqdarı (10-6 q/m3)
 • Elektromaqnit dalğalarının təsiri (>3 V/m)
 • İşıqlandırma səviyyəsi (540 lk)
 • Atmosfer təzyiqi ( 147 Pa )

Bundan başqa server otağındakı avadanlıqların fasiləsiz fəaliyyətini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün aşağıdakı avadanlıqları quraşdırmaq lazımdır:


1. Enerji sistemi

 • Generator
 • UPS
 • Paylayıcı qurğu


2. Mikro iqlim qurğuları

 • Kondensioner
 • Havalandırma sistemi
 • Mikroiqlimə nəzarət qurğusu


3. Təhlükəsizlik qurğuları

 • Girişə nəzarət qurğusu
 • Mühafizə xəbərdarlıq qurğusu (siqnalizasiya)
 • Yangın xəbərdarlıq qurğusu
 • Video müşahidə qurğusu (kamera)
 • Avtomatik yanğın söndürmə sistemi