Serverlərin qurulması

Server – böyük həcmdə informasiyanın emalı üçün nəzərdə tutulmuş və sutka boyu xüsusi informasiya xidmətlərinin fasiləsiz işini təmin edən xüsusi kompüterdir. Server- istifadəçilərin İNTERNET şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması və idarə edilməsi, elektron məktubların göndərilməsi və qabul edilməsi, məlumatların saxlanılması və onlardan istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi kimi işləri yerinə yetirir.